Musikal och show

Här utgår vi från jazztekniken men använder oss av musikalkänsla i musik och koreografi.