Musikal och show

Här utgår vi från jazztekniken men använder oss av musikalkänsla i  musik och  koreografi .