Modern jazz

Den moderna och nutida dansen tar avstamp i tidigt 1900-tal där den uppkom som en reaktion på det man upplevde som mer strikta former av dansutövande. Den moderna dansen har sedan utvecklats i en mängd riktningar och tekniker.

Under våra moderna jazzklasser använder vi oss av grundtekniken i balett och jazz. Vi improviserar för att finna olika kvalitéer och skiftande dynamik.

I den moderna och nutida dansen använder vi olika typer av musik eller  ibland ingen alls. Dansen kan vara expressiv och berättande eller abstrakt och lämna tolkningen fri för både utövare och betraktare.