KURSER / ANMÄLAN HT-21


          Vänligen ta del av informationen nedan INNAN du gör din anmälan !

 

Höstterminen 2021  startar  torsdag v. 34 
Anmälan till HT-21 öppnar den 30 maj.

 
Anmälan!
Anmälan sker via "Boka direkt". Du når bokningen via Dansstationens hemsida från och med den
30 maj. 

Anmäl dig endast till de kurser du vet säkert att du vill gå.

Vill du avancera till nästa nivå ?
Vänligen rådfråga din lärare innan du byter grupp.

Vid fullbokning 
Om din kurs är fullbokad. Vänligen maila till reserv@dansstationen.se
Uppge namn samt vilken/vilka kurser det gäller.

Betalning
Du som har anmält dig kommer att få ett mail skickat till dig från Bokadirekt, 27 dagar innan kursens start. (i slutet av juli/ i början av augusti)
I mailet uppmanas du att ”ordern måste betalas online inom 2 dygn”. Det betyder att du har 48 timmar på dig att slutföra din bokning, annars försvinner platsbokningen. 

För att slutföra bokningen, klickar du på ”betala med Klarna”. Du kan välja faktura eller kortbetalning.
Väljer du
kortbetalning reserveras pengarna på ditt konto fram till terminstart. De dras när vi börjat terminen.
Väljer du
fakturabetalning skickas fakturan först efter terminstart. Ingen förskottsbetalning krävs. Du har då 14 dagar på dig att betala fakturan från att du får den.

TIPS!
Med ”Klarna appen” kan du lätt se dina fakturor.


Görs anmälan närmare kursstart än 27 dagar, kan du slutföra din bokning direkt.  

Förlorad patsbokning
Vänligen kontakta Dansstationen omgående.


Avbokning
Avbokning kan göras på  "Boka direkt" eller till info@dansstationen.se fram till och med 24 timmar innan kursstart. Därefter görs avbokningar bara till info@dansstationen.se. 

Vid avbokning som sker i kursens första vecka tas en administrativ avgift samt avgift för första lektionstillfället ut. 

Avbokningar som sker efter att terminens första vecka passeras betalas ej tillbaka om inte avbokningen kan styrkas med läkarintyg. 

Att utebli från bokad kurs är ingen giltig avbokning. 


Rabatt
Från och med vårterminen 2021 ersätts VIP-avgiften med 1 000 kronor rabatt/kurs för bokningar på kurs nummer 4, 5, 6 o.s.v. för varje enskild elev. 
För att få rabatten, gör så här: 
1.Boka dina kurser 
2.Mejla namn och vilka kurser du är anmäld till, till info@dansstationen.se (märk mejlet med ”rabatt”)

kursProgram  HT-21

Dansstationen Mariestad förbehåller sig rätten att byta lärare eller göra ändringar i kursprogrammet.
Vi håller lektioner trots skolornas studiedagar.

Start torsdag den 26 augusti v. 34 

Höstterminen kör vi 12 ggr (med möjlighet till ett kostnadsfritt träningstillfälle efter juluppvisning)

Måndag: Sal A
Dancekids 8-9 år (åk2 -åk3)
Dancekids 7-8 år (åk1 -åk2)
Balett forts 9-12 år (ej nybörjare)

Fem Vibe 3. tonår

Måndag: Sal B
Modern jazz 1. tonår
Musikal & Show övad 13-16 år
Modern jazz 1,5  tonår 


 17.00-17.45
17.45-18.30
18.40-19.30

19.30-20.30


17.00-18.00   
18.00-19.10
19.20-20.20


Linda
Linda
Linda
(Stina)Jennie
Jennie

Jennie
 


Tisdag: Sal A
Barnbalett 5 år (förskola)
Dancekids 6-7 år (F-klass-åk 1)
Jazz mellan 11-13 år
Jazz mellan -tonår


Tisdag: Sal B
Modern jazz 3. tonår
Hip Hop 2.
Hip hop 3


 

17.00-17.40  
17.45-18.30  
18.30-19.40
19.40-20.50


17.30-18.40
18.40-19.50
19.50-21.00

 Linda
Linda

Jennie
Jennie


Erika
Erika
Erika

Onsdag: Sal A
Barnbalett 3-4 år 
Jazz nyb/forts 9-12 år 
Fem vibe 2.


Onsdag: Sal B
Fem vibe 1. tonår (från åk 7)
Jazz övad tonår från 15 år-20+
Improve (obs! endast improvemedlemmar)
Modern jazz 4. från 15 år (avancerad)


17.00-17.30  
17.40-18.40
18.40-19.40


16.30-17.30
17.30-18.40  
18.40-19.50
19.50-21.00


Linda
Linda
(Pauline)


(Pauline)
Erika
Erika
Erika

Torsdag: Sal A
Musikal & show mellan 11-13 år
Modern jazz 2. tonår 
(flera terminers 
förkunskap från modern 1. och 1.5 krävs)

Jazz Avancerad från 15 år -20+
Fem Vibe 4. från 15 år-20+ (avancerad)

Torsdag: Sal B
Dancekids 6-7 år  (F-klass-åk 1)
Jazz forts/mellan  10-13 år
( minst 2 terminers förkunskap i jazz)


16.50-18.00
18.00-19.10

19.10-20.20 

20.20-21.2017.00-17.45 
Ny grupp!
17.45-18.45


Erika
Erika

Erika
ErikaLinda
Linda

 

Fredag: Sal A
Hip hop mellan 11-13 år
Hip hop nyb/forts 9-12 år


Fredag: Sal B
Hip hop mellan 11-13 år 
HipHop 1. tonår  


16.00-17.00   
17.00-18.00


16.00-17.00
17.00-18.00


Erika
Erika


(Stina)
(Stina)