KURSER / ANMÄLAN VT-21


          Vänligen ta del av informationen nedan INNAN du gör din anmälan !

 

Vårterminen 2021  startar  v.5
Nytt för i år:
Anmälan sker via "Boka direkt". Du når bokningen via Dansstationens hemsida från och med den  7 december. 

Psssst! 
Elever som dansat i barnbalett och dancekidsgrupper under höstterminen ges förtur och kan göra sin anmälan redan från den 1 december.

Anmäl dig endast till de kurser du vet säkert att du vill gå.


Vill du avancera till nästa nivå ?
Vänligen rådfråga din lärare innan du byter grupp.

Vid fullbokning 
Om din kurs är fullbokad. Vänligen maila till reserv@dansstationen.se
Uppge namn samt vilken/vilka kurser det gäller.

Betalning
Du som har anmält dig kommer att få ett mail skickat till dig från Klarna 27 dagar innan kursstart.
Då har du 48 timmar på dig att slutföra din bokning, annars försvinner platsbokningen.

Delbetalning kommer att vara möjlig.

Görs anmälan närmare kursstart än 27 dagar, kan du slutföra din bokning direkt.


Avbokning
Avbokning görs på  "Boka direkt" fram till och med 24 timmar innan kursstart. Därefter görs avbokningar till info@dansstationen.se.

Vid avbokning som sker i kursens första vecka tas en administrativ avgift samt avgift för första lektionstillfället ut. 

Avbokningar som sker efter att terminens första vecka passeras betalas ej tillbaka om inte avbokningen kan styrkas med läkarintyg. 

Att utebli från bokad kurs är ingen giltig avbokning. 


Rabatt
Från och med vårterminen 2021 ersätts VIP-avgiften med 1 000 kronor rabatt/kurs för bokningar på kurs nummer 4, 5, 6 o.s.v. för varje enskild elev. 
För att få rabatten, gör så här: 
1.Boka dina kurser 
2.Mejla namn och vilka kurser du är anmäld till, till info@dansstationen.se (märk mejlet med ”rabatt”)

kursProgram  VT-21

Dansstationen Mariestad förbehåller sig rätten att byta lärare eller göra ändringar i kursprogrammet.
Vi håller lektioner trots skolornas studiedagar.

Start v. 5 - 13 ggr 

Måndag: Sal A
Dancekids 8-9 år
Dancekids 7-8 år
Balett forts 9-12 år (ej nybörjare)

Fem Vibe 2. tonår

Måndag: Sal B
Jazz mellan -tonår 
Musikal och Show -övad 13-16 år
Modern jazz 1,5  tonår 

  

17.00-17.45
17.45-18.30
18.40-19.30

19.30-20.30


17.00-18.10   
18.10-19.20
19.30-20.30
Linda
Linda
Linda
StinaJennie
Jennie

Jennie
 


Tisdag: Sal A
Barnbalett 5 år (förskola)
Dancekids 6-7 år (F-klass-åk 1)
Hip hop 2 tonår
Hip hop 3


Tisdag: Sal B
Modern jazz 3. tonår
Jazz mellan 10-13 år
Modern jazz 1.
 tonår


 

17.00-17.40  OBS! 12 ggr
17.45-18.30  
18.30-19.40
19.45-21.00


17.15-18.25
18.30-19.40
19.40-20.40

 Linda
Linda

Erika
Erika


Erika
Jennie
Jennie

 

Onsdag: Sal A
Barnbalett 3-4 år
Improve (obs! endast improvemedlemmar)
Jazz övad tonår 14-16 år
Modern jazz 4. från 15 år (avancerad)

Onsdag: Sal B
Fem vibe 1 tonår (från åk 7)
Streetjazz- forts  13-15 år


17.00-17.30 OBS! 12 ggr
17.30-18.45
18.30-19.40
19.45-21.00


16.30-17.30
17.30-18.30  


Linda
Pauline/Erika
Erika
ErikaPauline 
Erika/Pauline 


Torsdag: Sal A
Musikal och show mellan 11-14 år
Modern jazz 2. tonår 
(flera terminers 
förkunskap från modern 1/1.5 krävs)

Jazz Avancerad från 15 år /20+

Fem Vibe 3 från 15 år/20+ (avancerad)

Torsdag: Sal B
Jazz nyb/forts 9-12 år
Musikal och show nyb/forts 9-12 år

HipHop 1. tonår 16.50-18.00
18.00-19.10

19.10-20.20 


20.20-21.20


17.00-18.00
18.00-19.00

19.10-20.10Erika
Erika

Erika
 
Erika


Linda
Linda

Maja

Fredag: Sal A
Hip hop mellan 10-13 år
Hip hop nyb/forts 9-12 år


Fredag: Sal B
Hip hop övad  12-14 år 
Fem Vibe 1,5  
(förkunskap krävs)


16.00-17.00   
17.00-18.00


16.00-17.00
17.00-18.00


Erika
Erika


Stina
Stina