KURSER / ANMÄLAN VT-22


          Vänligen ta del av informationen nedan INNAN du gör din anmälan !

 

Vårterminen 2022  startar  v. 5 
Anmälan till VT-22 öppnar den 11 december.

 
Anmälan!
Anmälan sker via "Boka direkt". Du når bokningen via Dansstationens hemsida från och med den
11 december. 

Anmäl dig endast till de kurser du vet säkert att du vill gå.

Vill du avancera till nästa nivå ?
Vänligen rådfråga din lärare innan du byter grupp.

Vid fullbokning 
Om din kurs är fullbokad. Vänligen maila till reserv@dansstationen.se
Uppge namn samt vilken/vilka kurser det gäller.

Betalning
Du som har anmält dig kommer att få ett mail skickat till dig från Bokadirekt, 27 dagar innan kursens start. (OBS! i slutet på december-21)
I mailet uppmanas du att ”ordern måste betalas online inom 2 dygn”. Det betyder att du har 48 timmar på dig att
slutföra din bokning, annars försvinner platsbokningen. 

För att slutföra bokningen, klickar du på ”betala med Klarna”. Du kan välja faktura eller kortbetalning.
Väljer du
kortbetalning reserveras pengarna på ditt konto fram till terminstart. De dras när vi börjat terminen.
Väljer du
fakturabetalning skickas fakturan först efter terminstart. Ingen förskottsbetalning krävs. Du har då 14 dagar på dig att betala fakturan från att du får den.

TIPS!
Med ”Klarna appen” kan du lätt se dina fakturor.


Görs anmälan närmare kursstart än 27 dagar, kan du slutföra din bokning direkt.  

Förlorad patsbokning
Vänligen kontakta Dansstationen omgående.


Avbokning
Avbokning kan göras på  "Boka direkt" eller till info@dansstationen.se fram till och med 24 timmar innan kursstart. Därefter görs avbokningar bara till info@dansstationen.se. 

Vid avbokning som sker i kursens första vecka tas en administrativ avgift samt avgift för första lektionstillfället ut. 

Avbokningar som sker efter att terminens första vecka passeras betalas ej tillbaka om inte avbokningen kan styrkas med läkarintyg. 

Att utebli från bokad kurs är ingen giltig avbokning. 


Rabatt
Från och med vårterminen 2021 ersätts VIP-avgiften med 1 000 kronor rabatt/kurs för bokningar på kurs nummer 4, 5, 6 o.s.v. för varje enskild elev. 
För att få rabatten, gör så här: 
1.Boka dina kurser 
2.Mejla namn och vilka kurser du är anmäld till, till info@dansstationen.se (märk mejlet med ”rabatt”)

kursProgram  VT-22

Dansstationen Mariestad förbehåller sig rätten att byta lärare eller göra ändringar i kursprogrammet.
Vi håller lektioner trots skolornas studiedagar.

Start måndag den 31 januari v. 5 

Vårterminen kör vi 13 ggr 
(med undantag för 3-4 och 5 års grupper som har 12 ggr)Måndag: Sal A
Dancekids 8-9 år (åk2 -åk3)
Dancekids 7-8 år (åk1 -åk2)
Balett forts 9-12 år (ej nybörjare)

Fem Vibe 3. tonår

Måndag: Sal B
Modern jazz 1. tonår
Musikal & Show övad 13-16 år
 
17.00-17.45
17.45-18.30
18.40-19.30

19.30-20.30


17.00-18.00   
18.00-19.10

 
Linda
Linda
Linda
PaulinePauline
Pauline
 


Tisdag: Sal A
Barnbalett 5 år (förskola)
Dancekids 6-7 år (F-klass-åk 1)
Jazz mellan 11-14 år
Fem Vibe 2. 


Tisdag: Sal B
Modern jazz 3. tonår
Hip Hop 2.
Hip hop 3


 

17.00-17.40  (12 ggr)
17.45-18.30  
18.30-19.40
19.50-21.00


17.30-18.40
18.40-19.50
19.50-21.00

 Linda
Linda

Sandra 
Sandra


Erika
Erika
Erika

Onsdag: Sal A
Barnbalett 3-4 år 
Jazz nyb/forts 9-12 år 
reservtid


Onsdag: Sal B
Fem vibe 1. tonår (från åk 7)
Jazz övad tonår från 15 år-20+
Improve (obs! endast improvemedlemmar)
Modern jazz 4. från 15 år (avancerad)


17.00-17.30  (12 ggr)
17.30-18.30
18.30-19.30


16.30-17.30
17.30-18.40  
18.40-19.50
19.50-21.00


Linda
Linda
Linda


Caroline
Erika
Erika
Erika

Torsdag: Sal A
Musikal & show mellan 11-13 år
Modern jazz 2. tonår 
(flera terminers 
förkunskap från modern 1.)

Jazz/Musikal Avanc från 15 år 
Fem Vibe 4. från 15 år(avancerad)

Torsdag: Sal B
Dancekids 6-7 år  (F-klass-åk 1)
Jazz forts/mellan  10-13 år
( minst 2 terminers förkunskap i jazz)


16.50-18.00
18.00-19.10

19.10-20.20 

20.20-21.2017.00-17.45 

17.50-19.00


Erika
Erika

Erika
ErikaLinda
Linda

 

Fredag: Sal A
Hip hop mellan 11-13 år
Hip hop nyb/forts 9-12 år


Fredag: Sal B
Hip hop mellan 11-13 år 
HipHop 1. tonår  


16.00-17.00   
17.00-18.00


16.00-17.00
17.00-18.00


Erika
Erika


(Josefine)
(Josefine)