Dancekids

Under dessa lektioner lägger vi grunden till framtida dansträning.

Vi gör korta övningar som främjar musikalitet, förberedande dansteknik, rumsuppfattning, kroppsuppfattning och koordination. Delar av musiken är specialskriven och framtagen för just barndans. 

I dancekids blandar vi olika stilar, från balett och show till infuenser av street. Olika musik används för att försärka dansens karaktär.

Barnen får till viss del härma och upprepa det läraren gör, men även använda sin egen fantasi genom kortare improvisationer. Ibland gör vi övningar två och två.

Vi använder rekvisita för att förstärka en rörelse eller upplevelsen av en övning.

Linda Skärfstad Stål, som håller i lektionerna, har under åren på Dansstationen utvecklat sitt eget sätt att undervisa de små eleverna med ett positivt resultat. Linda har vid flera tillfällen medverkat vid Dansforums barndans pedagogiska seminarier ledda av Elisabeth Wolf.

Dansstationens mål är att skapa dansglädje i danssalen.