Dancekids

Under dessa lektioner lägger vi grunden till framtida dansträning.

Vi gör kortare övningar som främjar musikalitet, förberedande dansteknik, rumsuppfattning, kroppsuppfattning och koordination .
Delar av musiken är specialskriven och framtagen för just barndans. 

I dancekids klasserna blandar vi olika stilar från balett och show till infuenser av street. Detta till musik som förstärker dansstieln vi använder.

Barnen får till en viss del härma och upprepa det jag gör, men även själv använda sin egen fantasi genom kortare improvisationer som delar av vissa övningar. Ibland förstärker vi övningar genom att arbeta två och två.

 Även rekvisita används för att förstärka en rörelse eller upplevelsen av en övning.

Linda har under åren  på Dansstationen , utvecklat sitt eget sätt att undervisa de små eleverna med ett positivt resultat.

 Linda har vid flera tillfällen medverkat vid Dansforums barndans pedagogiska seminarier ledda av Elisabeth Wolf. En gedigen och erfaren barndanspedagog sedan många år tillbaka i tiden.

Dansstationens mål är att skapa dansglädje i danssalen !