Barnbalett

Under dessa lektioner lägger vi grunden till framtida dansträning.

Vi gör kortare övningar som främjar musikalitet, förberedande dansteknik, rumsuppfattning, kroppsuppfattning och koordination .

Allt detta görs till musik som ramas in av fantasifulla senarier. Stora delar av musiken är specialskriven och framtagen för just barnbalett/barndans.

Här använder vi fantasi som främsta tillgång. Danssalen kan på nolltid förvandlas till en läskig djungel bland tigrar och lejon, för att på ett ögonblick växla till en blomsteräng fylld av flygande fjärilar i olika färger.

Barnen får till en viss del härma och upprepa det jag gör, men även själv använda sin egen fantasi genom kortare improvisationer som delar av vissa övningar. Ibland förstärker vi övningar genom att arbeta två och två.

 Även rekvisita används för att förstärka en rörelse eller upplevelsen av en övning.

Linda har under sina år som Konstnärligledare på Dansstationen Mariestad, utvecklat sitt eget sätt att undervisa de små eleverna med ett positivt resultat.

 Linda har vid flera tillfällen medverkat vid Dansforums barndans pedagogiska seminarier ledda av Elisabeth Wolf. En gedigen och erfaren barndanspedagog sedan många år tillbaka i tiden.

Dansstationens mål är att skapa och sprida dansglädje !